Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /var/www/vhosts/taaluniebericht.org/2014.archief.taaluniebericht.org/includes/menu.inc).

Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
19 december, 2016 - 09:40

Taalunie wil gemengde variëteiten van het Nederlands en het Fries beter ondersteunen

De Taalunie wil met diverse partijen voor het Nederlands en het Fries bekijken hoe gemengde variëteiten gerichter taalkundig kunnen worden ondersteund. Het gaat om variëteiten als het Bildts, het Amelands en het Stadsfries, die een bijzondere positie innemen in het Nederlandse talenlandschap. De Taalunie zoekt hiervoor de samenwerking met onder meer het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Meertens Instituut en de Fryske Akademy en ziet als mogelijke focuspunten een betere beschrijving en beschikbaarstelling van de genoemde variëteiten.

Dit staat in het advies van de Taalunie aan de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het advies is opgesteld naar aanleiding van het verzoek van de gemeente het Bildt om het Bildts toe te voegen aan de lijst van beschermde talen in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa. Met het oog op een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 wil de gemeente het Bildt de positie van het Bildts veiligstellen voor de toekomst.

De Taalunie ziet en waardeert de bijzondere taalkundige positie van het Bildts, maar adviseert de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de variëteit niet toe te voegen aan het Europees Handvest. In het advies wordt hierover gesteld: 'Het Europees Handvest heeft tot doelstelling bestaande cultuurtalen te beschermen, niet meer streektalen tot aparte cultuurtalen te verheffen. Gemengde variëteiten hoeven geen eigen paraplu's te krijgen als ze onder de gezamenlijke paraplu's van bestaande cultuurtalen kunnen schuilen. Het spreekt voor zich dat voor die talen hierin dan ook een opdracht ligt. In het geval van het Bildts is dat dus voor het Nederlands en het Fries'. De Taalunie adviseert de minister alle lokaal betrokken partijen op te roepen samen de nodige afspraken te maken over het toekomstige gebruik en de verdere bestuurlijke ondersteuning van het Bildts.

  • Advies Taalunie over erkenning Bildts