Foutmelding

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (regel 579 van /var/www/vhosts/taaluniebericht.org/2014.archief.taaluniebericht.org/includes/menu.inc).

Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
10 juli, 2018 - 15:40

Ons jaarverslag 2017 staat online

De onderwerpen die het jaar van de Taalunie het meest bepaalden, worden hieronder uitgelicht.

Uitkomsten Staat van het Nederlands gepresenteerd
Met het onderzoek 'de Staat van het Nederlands' is de positie van onze taal en andere talen in de huidige samenleving in Nederland, Vlaanderen en Brussel voor het eerst in kaart gebracht. De resultaten zijn in mei 2017 gepresenteerd. De belangrijkste uitkomst is dat het Nederlands in vrijwel alle domeinen springlevend is. Maar het kan altijd beter. Zo verdient de aanwezigheid van het Nederlands aan de universiteiten en in de wetenschap extra aandacht.

Engels in het hoger onderwijs: de vinger aan de pols
Het debat over de voertaal in het hoger onderwijs woedde, met name in Nederland, ook in 2017 volop. Uit de Staat van het Nederlands blijkt dat de Nederlandse arbeidsmarkt overwegend en uitgesproken Nederlandstalig is. Het is daarom belangrijk dat studenten in het hoger onderwijs op deze Nederlandstalige arbeidsmarkt worden voorbereid. Daarnaast vindt de Taalunie het belangrijk voor de samenleving dat nieuwe wetenschappelijke kennis ook in het Nederlands beschikbaar komt.

Onafhankelijke Braille Autoriteit opgericht
19 organisaties uit Vlaanderen en Nederland hebben het convenant Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal ondertekend. Hiermee is de oprichting van de Braille Autoriteit een feit. In de Braille Autoriteit werken Nederlandse en Vlaamse niet-commerciële instellingen samen om effectieve, breed gedragen standaarden te creëren voor brailleschrift voor het hele Nederlandse taalgebied.

Nieuwe rollen voor culturele en literaire instellingen
Zes Vlaamse en Nederlandse culturele en literaire instellingen hebben in 2017 op verzoek van de overheden met elkaar overlegd over hun rollen en hun onderlinge samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt om tot een vaste overlegstructuur te komen. De Taalunie geeft de komende jaren de uitvoering van literaire prijzen als de Prijs der Nederlandse Letteren en de Toneelschrijfprijs uit handen. Verder zullen de beide letterenfondsen en het Nederlandse Fonds Podiumkunsten een deel van het Taaluniebeleid op het gebied van promotie en grensverkeer binnen het taalgebied gaan uitvoeren.

Onderwijs Nederlands als buurtaal krijgt meer ondersteuning
De Taalunie heeft met vijf anderstalige regio's die aan Nederland en Vlaanderen grenzen, een protocol van overeenstemming getekend om het onderwijs Nederlands als buurtaal te versterken. In die Frans- en Duitstalige regio’s leren honderdduizenden kinderen onze taal. Met het protocol moet het mogelijk worden om lesgevers, directies en beleidsmakers nog beter te kunnen ondersteunen en faciliteren. Aandachtspunten zijn een doorlopende leerlijn, deskundigheidsbevordering, aansluiting op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, en grensoverschrijdende samenwerking.

Samenwerking Taalunie met Caribisch gebied versterkt
Een werkbezoek aan het Caribisch gebied heeft tot diverse concrete resultaten geleid. Zo hebben Curaçao en de Taalunie een nieuwe raamwerkovereenkomst gesloten voor samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal. Daarnaast hebben Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba het Netwerk Nederlands als Vreemde Taal opgericht. Met inhoudelijke steun van de Taalunie en een financiële bijdrage van het Nederlandse Ministerie van OCW gaan ze samenwerken aan het onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT). De meeste inwoners van de eilanden hebben immers een andere moedertaal dan Nederlands.

Visietekst biedt houvast bij modernisering onderwijs Nederlands
Op verzoek van het Comité van Ministers heeft de Taalunie een visietekst geschreven over het onderwijs Nederlands: Iedereen taalcompetent! Die brede beleidsvisie kan als basis gebruikt worden voor het nieuwe curriculum Nederlands in Vlaanderen en Nederland. De tekst gaat in op de vraag hoe het onderwijs Nederlands eruit zou moeten zien om maximaal in te kunnen spelen op de uitdagingen die de 21ste-eeuwse samenleving aan ons stelt.
De Taalunie heeft na die publicatie in 2017 gesprekken gevoerd met alle relevante netwerken, verenigingen en organisaties om gezamenlijk op te trekken in de voorbereidingen op het nieuwe curriculum. Daarbij blijft de Taalunie pleiten voor aandacht voor taal- en letterkunde in het onderwijs Nederlands.

Lees het volledige jaarverslag hier.