Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
22 maart, 2018 - 11:59

Samen om tafel voor actuele visie op taalvariatie

Dit jaar actualiseert de Taalunie haar visie op taalvariatie, zodat die aansluit op ontwikkelingen en behoeftes in de samenleving van nu. Op 14 maart vond in Rotterdam in het kader van deze actualisering een rondetafelbijeenkomst over taalvariatie plaats. Deelname was op uitnodiging.

Omdat de visie op taalvariatie uit 2003 aan actualisering toe was, bereidt de Taalunie nu een nieuwe visietekst voor. De verwachting is dat de visietekst in de zomer klaar is.