Actueel

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
14 februari, 2019 - 15:49

Visietekst taalvariatie en taalvariatiebeleid geactualiseerd

In het rapport Visie op taalvariatie en taalvariatiebeleid heeft een commissie van deskundigen, onder voorzitterschap van prof. Reinhild Vandekerckhove, in 2018 op verzoek van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie een visie op taalvariatiebeleid geformuleerd.

Uitgangspunt
Registergevoeligheid staat centraal in de visie van de commissie: gebruik het register dat het meest passend is. De realiteit is dat alle taalgebruikers te maken hebben met taalvariatie. Het is daarom van belang dat alle sprekers met respect omgaan met die variatie en die vooral niet ontmoedigen. De commissie erkent ook de behoefte aan normen in bepaalde domeinen (zoals het onderwijs) en het belang van een goede beheersing van de standaardtaal. In de visietekst licht de commissie toe hoe zij de relatie ziet tussen variatie en normativiteit.

Implementatieplan
Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie sluit zich aan bij de visie van de commissie en heeft op basis van de visietekst een implementatieplan opgesteld. In dat plan beschrijft het Algemeen Secretariaat welke aspecten van de visie het overneemt en hoe het die wil implementeren in het eigen beleid. De centrale vraag is: hoe om te gaan met taalvariatie in relatie tot de standaardtaal? In 2019 gaat het Algemeen Secretariaat van de Taalunie aan de slag met de uitwerking van het implementatieplan.

Vertrekpunt
Het vertrekpunt voor de actualisering was het rapport Variatie in het Nederlands: eenheid in verscheidenheid. Taalvariatiebeleid in Taalunieverband uit 2003, opgesteld door de Werkgroep Variatiebeleid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Dit rapport was toe aan actualisering.