Actueel

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
26 april, 2019 - 15:35

Overhandiging Vertaalpleidooi <i>verTALEN voor de toekomst</i>

Op zaterdag 25 mei 2019 vindt in het Academiegebouw in Utrecht de negende Vertaaldag plaats.

De dag bestaat uit een plenair onderdeel, vier vertaalwerkgroepen en een lezingenprogramma. Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie en bestuursvoorzitter van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) overhandigt die dag ook het Vertaalpleidooi verTALEN voor de toekomst aan Luc Delrue (secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en Barbera Wolfensberger (directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Vertaalpleidooi
Tien jaar geleden presenteerden het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Taalunie en het ELV het eerste vertaalpleidooi Overigens schitterend vertaald. Verschillende ontwikkelingen die een bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen bedreigen, vormen de aanleiding voor een nieuw pleidooi voor vertalen. In verTALEN voor de toekomst worden vier van deze ontwikkelingen beschreven. Tevens komt het ELV in dit Vertaalpleidooi met vier aanbevelingen om het tij te keren.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Verstegen & Stigter.