Actueel

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
18 juli, 2019 - 13:44

Belevingsonderzoek onderwijs Nederlands als vreemde taal

De Taalunie is gestart met een belevingsonderzoek naar het onderwijs Nederlands als vreemde taal in Frankrijk, Duitsland en België (Wallonië, Brussel en Oost-België).

Doel onderzoek

Het doel is om meer te weten te komen over de manier waarop leerlingen en lesgevers in het voortgezet onderwijs het onderwijs Nederlands in de betrokken regio's beleven en ervaren. Ook willen de onderzoekers meer te weten te komen over de houding van leerlingen en lesgevers ten opzichte van de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Op basis van deze analyse worden beleidslijnen en actiepunten geformuleerd om dit onderwijs beter te ondersteunen en de kwaliteit daarvan te verhogen.

Samenwerken met de regio's

Voor dit onderzoek worden scholieren en lesgevers uit het voortgezet onderwijs in de regio's Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Oost-België, Wallonië/Brussel en de Franse departementen Nord-Pas de Calais benaderd. Voor de analyse en de te formuleren acties werkt de Taalunie nauw samen met de onderwijsoverheden in deze regio's.

Resultaten

In de tweede helft van het jaar worden bijeenkomsten georganiseerd met experts en onderwijsadviseurs uit de buurlanden om de resultaten optimaal te interpreteren en daaruit conclusies te trekken.

Leerling centraal

Nieuw in dit onderzoek is dat de mening van de leerling, de eindgebruiker van dit onderwijs, centraal zal staan. Eerder deed het Duitsland Instituut Amsterdam, waarmee de Taalunie nauw samenwerkt, soortgelijk onderzoek naar de beleving van het vak Duits onder Nederlandse scholieren.

Het traject sluit aan bij de doelstellingen die bovengenoemde regio's samen met de Taalunie hebben geformuleerd in het Protocol van Overeenstemming (2017). Het eindrapport wordt ook gepubliceerd op de website van de Taalunie.