Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

New York

Wat is er mooier dan een tijd te mogen leven en lesgeven in de Big Apple?

Reinhild Vandekerckhove

Ook binnen de taalwereld zijn er opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo gebruiken mannen vaak sterkere taal dan vrouwen.

Muzieum

Leven met een visuele handicap is niet altijd even eenvoudig, maar een paar slimme technologische ontwikkelingen zorgen voor meer autonomie.

Het mag dan een erfenis zijn uit het koloniale verleden, het Nederlands is nog steeds de enige officiële taal van Suriname.

Oh kom maar eens kijken, wat er in de rekken ligt. De gezellige decembermaand is aangebroken en dat betekent voor taalliefhebbers natuurlijk een prachtmaand.

Studenten

Wie een vreemde taal als Engels, Duits of Frans leert, kan een internationaal examen afleggen dat overal ter wereld hetzelfde is.

Jongen met taalballon

We legden de vraag voor aan drie moeders in meertalige gezinnen. Voor hen was tweetalig opvoeden geen keuze, geen onderwerp van discussie, maar een evidentie.

Anita Ossewaarde

De tiende Week van de Alfabetisering, van 8 tot 14 september 2014, richt de spots op laaggeletterdheid (*).

Taalapp

In een Spaanse apotheek met handen en voeten uitleggen dat u iets tegen jeukende muggenbeten wenst.

Spelende kinderen

In een steeds veelkleuriger maatschappij is de rol van de thuistaal op school een hot topic geworden.

Jan Renkema

Tilburg University streeft ernaar zo vaak mogelijk in het Engels te communiceren. Tot verdriet van emeritus hoogleraar Jan Renkema.

Natalia

Het informeel Nederlands krijgt steeds meer ruimte op radio en tv. Is dat erg? Integendeel, vinden presentatoren. Maar er is wel een grens die niet mag worden overschreden.

Pagina's