Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
14 juni, 2018 - 14:12

Vlaams-Nederlandse Taalraad Begrijpend Lezen opgericht

Op 12 juni is tijdens de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie de Taalraad Begrijpend Lezen opgericht. Aanleiding voor de Taalraad waren de resultaten van het PIRLS-onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het niveau van begrijpend lezen van leerlingen van het vierde leerjaar in Vlaanderen erop achteruit gaat. Vlaanderen en Nederland engageren zich, op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits, nu samen om een Actieplan Begrijpend Lezen maken.

Een paar maanden geleden werden de resultaten van het internationaal PIRLS-onderzoek begrijpend lezen voorgesteld. Uit de resultaten blijkt dat 97% van de Vlaamse leerlingen het basisniveau van de eindtermen haalt, maar in internationaal vergelijkend onderzoek met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau.

Studiereis

Na de bekendmaking van de resultaten bracht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits samen met experten en de onderwijsverstrekkers een bezoek aan twee Nederlandse scholen in Eindhoven om zich te laten inspireren door het leesonderwijs. Nederland scoorde immers beter dan Vlaanderen in het PIRLS-onderzoek. Het bezoek, georganiseerd door het Departement Onderwijs in samenwerking met de Taalunie, resulteerde in uitdagingen en mogelijke oplossingen maar vooral in een engagement van de deelnemers om mee te bouwen aan een ambitieus en eigentijds leesonderwijs.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar Nederlandse collega Ingrid van Engelshoven besloten daarom de Taalraad Begrijpend Lezen op te richten. Ook in Nederland zijn er noden op het vlak van begrijpend lezen en is er vraag naar een brede, gecoördineerde aanpak en kennisuitwisseling. Minister van Onderwijs Crevits: “De Taalraad zal 10 leden tellen, experts uit Vlaanderen en Nederland. Zij zullen tegen het einde van het jaar een actieplan begrijpend lezen opmaken. Met dit initiatief willen we het begrijpend lezen de volgende jaren versterken. Alle onderwijsverstrekkers hebben hun engagement gegeven om hier samen aan te werken.”

De Taalunie staat in voor het secretariaat van de Taalraad, zorgt voor de praktische uitrol en stelt haar kennis en expertise ter beschikking.

Het Comité van Ministers van de Taalunie bestaat uit de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur. Ze komen twee maal per jaar samen om het beleid van de Nederlandse Taalunie te bepalen.

Website Hilde Crevits