Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
19 april, 2018 - 15:28

Vernieuwde portaalsite meertaligheid.be gelanceerd

De website meertaligheid.be is onlangs grondig vernieuwd. De makers achter deze portaalsite willen duidelijke en gefundeerde antwoorden bieden op vragen die leven rond meertaligheid.

Het onderwerp zorgt nog vaak voor onzekerheid. Het portaal heeft dan ook als doel leerkrachten en andere geïnteresseerden te voorzien van relevante achtergrondinformatie, concrete tips en praktische materialen. De informatie die wordt aangereikt, is gebaseerd op recente wetenschappelijke studies en inzichten.

Meertaligheid.be werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit en Leren, verbonden aan de Universiteit Gent. De recente grondige opfrisbeurt door het Onderwijscentrum Gent, werd gerealiseerd in nauwe samenspraak met een aantal toonaangevende partners op het vlak van onderzoek en ondersteuning rond meertaligheid in Vlaanderen: Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas en Foyer.

Steven Delarue, van het Onderwijscentrum Gent, en een van de mensen achter meertaligheid.be deelt 10 belangrijke inzichten over meertaligheid en taalverwerving op Neerlandistiek.nl

Wetenschappelijke kennis meertaligheid

De Taalunie is bezig met het ontwikkelen van een meertaligheidsbeleid voor het Nederlands om het Nederlands een stevige positie te laten behouden tussen vele andere talen en tegelijkertijd te stimuleren dat ook die andere talen zo goed mogelijk worden benut. Samen met de redacties van de websites meertaligheid.be en meertalig.nl is de Taalunie recent een samenwerking aangegaan om relevante wetenschappelijke kennis en inzichten over (omgaan met) meertaligheid in het onderwijs verder te ontsluiten. De samenwerking moet niet alleen helpen bestaande wetenschappelijke kennis over meertaligheid in het onderwijs in kaart te brengen, maar ook om nog ontbrekende kennis te detecteren. Op die manier kan ook een relevante onderzoekagenda worden opgesteld en aangereikt aan de academische wereld.