Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
30 januari, 2018 - 11:16

Uitwisseling rond het Nederlands centraal in de Duitse grensregio's

Nederlands vaker aangeboden op Duitse basisscholen, trend naar tweetalig onderwijs

De Taalunie heeft samen met de Duitse grensregio's Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen de gezamenlijke activiteiten, projecten en ondersteuning voor het onderwijs Nederlands in 2018 vastgelegd. De plannen spelen in op de behoefte aan uitwisseling van expertise en ervaring tussen de docenten Nederlands.

Tweetalig onderwijs

Er zijn steeds meer ontwikkelingen zichtbaar richting tweetalig onderwijs. Daarbij wordt niet alleen Nederlands als vak gegeven, maar is het ook instructietaal in andere vakken. Het is een wens vanuit het onderwijs zelf en het is de bedoeling om hier komend jaar vakmateriaal voor te ontwikkelen.

Noordrijn-Westfalen telt ruim 30.000 leerders Nederlands in het reguliere onderwijs en rond de 8.000 in de regio Nedersaksen.

De belangrijkste activiteiten voor 2018 in Noordrijn-Westfalen op een rij:

 • Conferentie: leren van de buren. Een uitwisseling tussen lesgevers Duits uit Nederland en leraren Nederlands uit Duitsland. Het belang van leren van elkaar keert ieder jaar terug. Hoe gebruik je bijvoorbeeld de nabijheid van de buurtaal in het curriculum? Daarnaast worden de schoolpartnerschappen besproken en uitgewerkt.
 • De ontwikkeling van lesmateriaal: tweetalige museummodules. Aan de hand van een actuele tentoonstelling in een grensregio wordt er lesmateriaal ontwikkeld. Dit speelt in op de behoefte om materiaal te ontwikkelen voor tweetalig onderwijs.
 • Ontwikkeling van lesmateriaal gekoppeld aan de regionale geschiedenis. Hierbij worden historische gebeurtenissen vertaald naar de impact op de regio.
 • Lernen ohne Grenzen: MINT-leerlingen (mathematica/wiskunde, informatica, natuurwetenschap en techniek) uit Duitsland en Nederland voeren samen een onderzoek uit, waarbij ze in de buurtaal met elkaar communiceren.
 • Verschillende nascholingen voor lesgevers met uiteenlopende thema’s: stimulering spreekvaardigheid, werken met authentiek materiaal, evaluatie voortgang leerlingen, enz.

  De belangrijkste activiteiten voor Nedersaksen:

 • De ontwikkeling van een communicatieplatform KOMPLATT voor leerkrachten Nederlands uit Nedersaksen. Deze website, met als doel om vakmateriaal beschikbaar te maken, zal tweetalig worden aangeboden en biedt docenten tevens de mogelijkheid om elkaar virtueel te ontmoeten.
 • Ouders in de regio hebben gevraagd of het vak Nederlands aangeboden kan worden op de basisschool van hun kinderen. De basisscholen hebben hier positief op gereageerd. Er zal geïnvesteerd worden in materiaalontwikkeling en de verdere professionalisering van docenten.
 • Verschillende nascholingen voor lesgevers op het gebied van werken met het Europees Referentiekader (ERK) en materiaalontwikkeling.

  Verder vindt op 24 en 25 september aan de universiteit van Essen het driejaarlijkse Fachkolloquium van de Fachvereinigung Niederländisch plaats. Hieraan nemen lesgevers van alle onderwijsvormen vanuit heel Duitsland deel.

  Protocol grensregio's

  De samenwerking met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen vloeit voort uit het Protocol van Overeenstemming dat vorig jaar door de grensregio's werd ondertekend. In het protocol zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gezamenlijke acties en ambities ten behoeve van duurzaam en kwaliteitsvol onderwijs in de buurtaal Nederlands vastgelegd.

  Ondersteuning

  De Taalunie ziet het als haar opdracht om het onderwijs Nederlands in het buitenland te ondersteunen. Hierbij wordt, waar mogelijk, samengewerkt met de respectieve bevoegde overheden op het gebied van onder meer bijscholing en toetsing.

  Links

  Nederlands als buurtaal in de grensregio's verstevigd (20/03/2017)

  Actieplan moet het Nederlands in de buurlanden versterken (24/12/2016)