Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
30 mei, 2018 - 09:26

Thematische consults voor lesgevers Nederlands aan anderstaligen

Dit najaar starten Muntpunt, het Huis van het Nederlands Brussel en de Taalunie met het aanbieden van thematische consults voor lesgevers NVT en NT2. De sessies worden ingevuld door diverse experten.

De verdiepende consults komen er na een korte bevraging onder de deelnemers van de reguliere consults. Zij toonden interesse, en hebben hun voorkeur voor de thema’s kunnen aangegeven. De onderwerpen die in de periode 2018-2019 aan bod zullen komen zijn:

 • Toetsing en evaluatie en het ERK
 • Werken met authentiek materiaal
 • Doorlopende leerlijn
 • Toneeltechnieken
 • Stimuleren spreekvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Meer informatie rond de inhoud, data en tijdstippen van deze infosessies volgt in augustus.

  Laatste reguliere consult voor de zomer

  Op maandag 4 juni a.s. zal het laatste reguliere consult voor de zomer plaatsvinden tussen 16.00 en 18.00 uur in Muntpunt. Peter Schoenaerts, taalexpert en auteur van verscheidene bekende publicaties voor anderstaligen, geeft uitleg en tips, doet suggesties voor andere boeken of aanvullend lesmateriaal en beantwoordt vragen rond de basiscollectie lesmateriaal. Deze vakbibliotheek Nederlands voor anderstaligen van de Taalunie bestaat uit professioneel lesmateriaal en vakliteratuur.

  Aanmelden en meer informatie via deze link.

  Vanaf najaar 2018 vinden deze reguliere consults een keer per kwartaal plaats. De data worden in augustus bekendgemaakt.

  Samenwerken voor het Nederlands

  De Taalunie werkt samen met bibliotheek en informatiecentrum Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. De uitgebreide NVT-vakbibliotheek heeft een plek in Muntpunt. Een collectie die regelmatig wordt herzien en aangevuld en zowel professioneel lesmateriaal voor onderwijs Nederlands binnen als buiten (NT2/NVT) het taalgebied bevat. Het Huis van het Nederlands Brussel maakt de brug tussen de collectie en lesgevers.