Taalunienieuws

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
9 mei, 2018 - 14:23

Eerste onderzoek naar de taalsector in het Nederlandse taalgebied

Taalunie doet oproep tot deelname aan sector-enquête

De Taalunie laat de taalsector in het Nederlandse taalgebied in kaart brengen en beschrijven. Niet alleen in Nederland, Vlaanderen en Brussel, maar ook in Suriname en op de Caribische eilanden waar het Nederlands een officiële taal is. Zo moet voor het eerst, over de volle breedte, een beeld ontstaan van de omvang en het belang van de taalsector in het Nederlandse taalgebied.

De vraag om deze verkenning uit te voeren is ingegeven door het toenemende belang van de taalsector in een wereld die steeds taliger en meertaliger wordt en waarin een goede beheersing van het Nederlands en het kennen van meerdere vreemde talen sterke troeven zijn voor mens en maatschappij.

De omvang en het belang van de taalsector

Op basis van het onderzoek moet duidelijk worden in welke sectoren taaldiensten en taalproducten worden geleverd, en wat hun bijdrage daaraan is. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten tot de taalsector gerekend kunnen worden en aangetoond wat de sector betekent voor het Nederlandse taalgebied. Op basis van deze eerste beschrijving kan in een vervolgonderzoek mogelijk ook de economische waarde van de taalsector nader worden bekeken.

De taalsector over zijn volle breedte

Bestaand onderzoek over de taalsector was vooral Europees georiënteerd. Het huidige onderzoek richt zich specifiek op het Nederlandse taalgebied. En waar eerder onderzoek vooral de vertaalsector in beeld bracht, wordt er nu ook breder gekeken naar tekstschrijvers, journalisten, logopedisten, taaltrainers, en anderen die talige producten of diensten aanbieden.

De taalsectorverkenning gaat de gegevens, verstrekt door de sector zelf, beschikbaar stellen in openbare bronnen. De informatie wordt verzameld door middel van deskresearch, gesprekken met deskundigen en een enquête binnen de sector.

De verkenning wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door De Taalstudio (Nederland), De Taalsector (België) en LEFT Consultancy (Suriname).

Oproep deelname onderzoek

De enquête vormt een belangrijk onderdeel van het verkennend onderzoek naar de taalsector. U kunt aan dit onderzoek meewerken door uiterlijk 25 mei de enquête in te vullen. Dit kost ongeveer 10 minuten en door mee te werken draagt u direct bij aan de zichtbaarheid van uw beroep.

Naar de enquête voor België (Vlaanderen en Brussel):

Voor de individuele taalprofessional

Voor bedrijven en organisaties in de taalsector

Naar de enquête voor Nederland:

Voor de individuele taalprofessional

Voor bedrijven en organisaties in de taalsector

Naar de enquête voor Suriname en de Caribische eilanden:

Voor de individuele taalprofessional

Voor bedrijven en organisaties in de taalsector

De enquête is samengesteld in overleg met deskundigen en vertegenwoordigers van branche- en vakorganisaties uit de taalsector. De resultaten van de enquête en het gehele sectoronderzoek worden dit najaar bekendgemaakt tijdens het DRONGO talenfestival op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2018 in Nijmegen.

De gegevens die u in de enquête verstrekt worden anoniem verwerkt en uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek gebruikt. U mag de enquête via uw eigen netwerken verder verspreiden.