Actueel

Dit is een oude versie van Taalunie:Bericht en wordt niet meer bijgewerkt. Ga voor nieuwe artikelen naar taaluniebericht.org.

 
11 januari, 2019 - 09:41

Informatie over de Taalunie beschikbaar in Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal

De Taalunie heeft de informatie over de eigen organisatie omgezet naar Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal (NGT en VGT). Op de pagina 'Taalunie in Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal' zijn video's beschikbaar met de missie en de taken van de Taalunie in gebarentaal.

Nederlandse en Vlaamse Gebarentaal
Het beleid van de Taalunie is gericht op het Nederlands, maar ook op meertaligheid en taalvariatie. De Taalunie houdt zich daarom niet alleen bezig met het Nederlands, maar ook met het Nederlands in relatie tot andere talen die in Nederland en Vlaanderen gangbaar zijn, zoals NGT en VGT. Een van de taken van de Taalunie is om te zorgen voor standaarden en hulpmiddelen. Dat gaat niet alleen om spelling en grammatica, maar ook om taalvoorzieningen voor mensen met een beperking.

In 2006 werd het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aangenomen. Het uitgangspunt van het verdrag is dat als mensen tegen beperkingen aanlopen, dit niet te wijten is aan hun handicap, maar aan het feit dat onze maatschappij daar onvoldoende op is voorbereid. De Taalunie stelt zich tot doel het Nederlands en zijn variëteiten in zoveel mogelijk maatschappelijke domeinen en communicatieve situaties toegankelijk te maken voor iedereen.

Meer informatie
Meer over NGT en VGT in Taalunie:Bericht: Gebaar jij al Vlaams of Nederlands?